จงตอบคำถามต่อไปนี้

ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต

1.จงบอกความหมายของอินเทอร์เน็ต

2.จงบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

3.การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

4.การเรียกดูเว็บไซต์

5.การบริการฟรีอีเมล์

 

 

edit @ 28 May 2008 12:14:46 by supranee-ssp

Comment

Comment:

Tweet

Excellent ! I appreciate your work ! I like to say your site is great very impressive and informative.Keep it up

#43 By Research papers help (182.178.86.178) on 2010-10-12 18:25

ploy405
love
mark504
phadungpanyabig smile

#42 By ploy (119.42.76.49) on 2009-09-15 13:55

ดสะย

#41 By (222.123.161.140) on 2008-11-10 15:01

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตในด้าน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร ด้านความบันเทิง และด้านธุรกิจ cry double wink wink surprised smile confused smile tongue tongue tongue embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed angry smile angry smile angry smile angry smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#40 By น้องฮาน (124.120.136.203) on 2008-10-02 11:42

question ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตในด้าน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร ด้านความบันเทิง และด้านธุรกิจ embarrassed question angry smile big smile cry ทำไมถึงไม่มี

#39 By pemika (124.120.136.203) on 2008-10-02 11:39

เนื้อหาแน่นมากๆ อ่านแล้วได้ความรู้เยอะดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

#38 By ด.ญ.จิตราพร ม.2/4 เลขที่ 20 (124.120.207.81) on 2008-06-21 08:11

ความหมายของอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เรียกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์สเปน คำเต็มของอินเตอร์เน็ต คือ อินเตอร์เน็ตเวิร์กกิ่ง ต่อมานิยมเรียกสั้น ๆ ว่า อินเตอร์เน็ต หรือ เน็ต
“อินเตอร์เน็ต” มาจากคำว่า International Network เป็นเครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ อันประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน คำว่า “เครือข่าย” หมายถึง
1. การที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล (ทางตรง) และหรือสายโทรศัพท์ (ทางอ้อม)
2. มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์
3. มีการถ่ายเทข้อมูลระหว่างกันประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนชุมชนเมืองแห่งใหม่ของโลก เป็นชุมชนของคนทั่วมุมโลก จึงมีบริการต่างๆเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาในที่นี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตหลักๆดังนี้
1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic mail=E-mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail
เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผู้ส่งจะต้องส่งข้อความไปยังที่อยู่ของผู้รับ ซึ่งเป็นที่อยู่ในรูปแบบของอีเมล์ เมื่อผู้ส่งเขียนจดหมาย1ฉบับ แล้วส่งไปยังที่อยู่นั้น ผู้รับจะได้รับจดหมายภายในเวลาไม่กี่วินาที แม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถส่งแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์แนบไปกับอีเมล์ได้ด้วย
2.กรขอเข้าระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต(Telnet)
เป็นบริการอินเน็ตรูปแบบหนึ่งโดยที่เราสามารถเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลๆได้ด้วยตนเอง เช่น ถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนทำงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนแล้วกลับไปที่บ้าน เรามีคอมพิวเตอร์ที่บ้านและต่ออินเตอร์เน็ตไว้เราสามารถเรียกข้อมูลจากที่โรงเรียนมาทำที่บ้านได้ เสมือนกับเราทำงานที่โรงเรียนนั่นเอง
3.การโอนถ่ายข้อมูล(File Transfer Protocol
หรือ FTP) เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งของระบบอินเตอร์เน็ต เราสามารถค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเก็บไว้ในเครื่องของเราได้ ทั้งข้อมูลประเภทตัวหนังสือ รูปภาพและเสียง
4.การสืบค้นข้อมูล(Gopher,Archie,World wide Web) หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข่าวสารที่มีอยู่มากมายแล้วช่วยจัดเรียงข้อมูลข่าวสารหัวข้ออย่างมีระบบ เป็นเมนู ทำให้เราหาข้อมูลได้ง่ายหรือสะดวกมากขึ้น
5.การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น(Usenet)
เป็นการให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วโลกสามารถพบปะกัน แสดงความคิดเห็นของตน โดยมีการจัดการผู้ใช้เป็นกลุ่มข่าวหรือนิวกรุ๊ป(Newgroup)แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น เรื่องหนังสือ เรื่องการเลี้ยงสัตว์ ต้นไม้ คอมพิวเตอร์และการเมือง เป็นต้น ปัจจุบันมี Usenet มากกว่า15,000 กลุ่ม นับเป็นเวทีขนาดใหญ่ให้ทุกคนจากทั่วมุมโลกแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
6.การสื่อสารด้วยข้อความ(Chat,IRC-Internet Relay chat)
เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้อินเตอร์เน็ต โดยพิมพ์ข้อความตอบกัน ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง การสนทนากันผ่านอินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรานั่งอยู่ในห้องสนทนาเดียวกัน แต่ละคนก็พิมพ์ข้อความโต้ตอบกันไปมาได้ในเวลาเดียวกัน แม้จะอยู่คนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม
7.การซื้อขายสินค้าและบริการ(E-Commerce = Eletronic Commerce)
เป็นการจับจ่ายซื้อ - สินค้าและบริการ เช่น ขายหนังสือ คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว เป็นต้น ปัจจุบันมีบริษัทใช้อินเตอร์เน็ตในการทำธุรกิจและให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมง ในปี2540 การค้าขายบนอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าสูงถึง1แสนล้านบาท และจะเพิ่มเป็น1ล้านล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ที่น่าสนใจและเปิดทางให้ทุกคนเข้ามาทำธุรกิจได้โดยใช้ทุรไม่มากนัก
8.การให้ความบันเทิง(Entertain)
ในอินเตอร์เน็ตมีบริการด้านความบันเทิงในทุกรูปแบบต่างๆ เช่น เกมส์ เพลง รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด24ชั่วโมงและจากแหล่งต่างๆทั่วทุกมุมโลก ทั้งประเทศไทย อเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย เป็นต้น
วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

หลังจากที่ติดตั้ง Modem ลงในเครื่องแล้ว ก็ทำการ Double Click ที่ My Computer เลือกที่ Dial - Up Networking ก็จะปรากฏหน้าจอดังที่เห็นในรูปที่ 1. นี้ ในช่องแรกให้ใส่ชื่อของเครือข่ายที่ติดต่อ ช่องที่สองเป็นชนิดของ Modem ที่ติดอยู่ในเครื่อง ให้คลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

Dial - Up Networking
ต่อจากนั้น กรอกข้อมูลพื้นฐานของการเชื่อมต่อ
Area Code: คือ รหัสโทรศัพท์ (02)
Telephone Number: คือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ
County or region code: คือรหัสประเทศ (66)
หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปอีกDial - Up Networking
หน้าต่างนี้แสดงว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Finish ดังรูปที่ 3 นี้

Hotmail เป็น Web Base Mail (สามารถเช็คอีเมล์โดยผ่านเว็บไซต์ได้ทันที) ของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการคอมพิวเตอร์ นั่นคือ Microsoft สำหรับ Email ที่ได้หลังจากสมัครแล้ว จะได้เป็น ชื่อที่คุณต้องการ@hotmail.com
สำหรับเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลของอีเมล์นั้น จะให้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทะเบียน ถ้าตอนลงทะเบียน กรอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้เนื้อที่เก็บข้อมูลถึง 2 กิ๊กกะไบต์ (Gigabyte) ซึ่งเทียบเท่าความจุแผ่นซีดีประมาณ 3 แผ่น แต่ถ้ากรอกที่อยู่ว่าเป็นประเทศไทย จะได้เนื้อที่เก็บข้อมูล 25 เมกกะไบต์ (Megabyte) เล็กกว่าถึง 80 เท่า แต่แม้จะไม่มากก็เพียงพอสำหรับการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารธรรมดา เช่น ไฟล์ข้อมูลข้อสอบ รูปภาพ เป็นต้น
ในเรื่องของการรับส่งอีเมล์ อีเมล์เป็นอีเมล์ที่รับส่งได้รวดเร็ว ยิ่งถ้าหากเป็นการส่งหาผู้ที่ใช้อีเมล์ด้วยกันแล้ว แทบจะไม่มีการหน่วงเวลาเลย ข้อมูลจะส่งถึงผู้รับทันทีที่ระบบแจ้งว่า จดหมายของคุณได้ถูกส่งไปยัง "ชื่ออีเมล์ที่คุณส่งไป" ถือว่ารวดเร็วมากและเป็นอีเมล์ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งานกัน ที่สำคัญที่สุด นี่คือบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การเรียกดูเว็บ

1. คลิกเลือกเว็บที่ต้องการ View จากหน้าต่าง Tasks
2. สังเกตหน้าต่างบริเวณหน้าขวามือ จะแสดงรายละเอียดของ Web site ที่ต้องการ
3. คุณสามารถคลิก Link ไปยังหน้าต่าง อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับใน web site
4. นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โปรแกรม ACDsee เพื่อดูภาพที่เป็น pictures ได้ด้วย จาก folder My Intranet (folder นี้เป็น folder มาตรฐานของโปรแกรม ซึ่งจะเก็บ file ที่ได้จากการ download ไว้)
การใช้บริการฟรีอีเมล์

1. ก่อนอื่นเข้าต้องทำการล็อกอิน (login) เข้าสู่ระบบอีเมล์ก่อน โดยเข้าเหมือนกับตอนสมัครเมล์ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.hotmail.com
2. จากนั้นกรอกอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ ในช่องนี้
ดังตัวอย่างที่ได้ทดลองสมัครให้ดู อีเมล์แอดเดรสก็คือ et410_461051116@hotmail.com และกรอกรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม

3. จากนั้นจะปรากฏเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ จดหมายทั้งหมด 1(1) หมายถึง "มีจดหมายทั้งหมด 1 ฉบับ (มีจดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน 1 ฉบับ)" ซึ่งจดหมายฉบับแรก จะเป็นจดหมายโฆษณาจากทางอีเมล์เกี่ยวกับรายละเอียดการบริการซึ่งจะส่งให้ผู้สมัครอีเมล์ทุกคน
คลิกเมาส์ที่ ก็จะเข้าสู่กล่องจดหมาย
4. ปรากฏหน้าตาเว็บไซต์ดังนี้ ซึ่งหน้านี้เป็น หน้ากล่องจดหมาย
คลิกข้อความที่ขีดเส้น (ตรงคอลัมน์จาก) เพื่อเปิดจดหมาย ในที่นี้คือคลิกที่ จดหมายก็จะเปิดออกให้อ่าน ซึ่งจดหมายจะมีหน้าตาดังนี้
เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านอีเมล์ได้แล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการเขียนอีเมล์หาผู้อื่น
5. วิธีการเขียนจดหมาย (อีเมล์) ถึงผู้อื่น
คุณจะเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น คุณจะต้องอยู่ในหน้ากล่องจดหมาย ถ้าหากคุณอยู่ในหน้าอ่านอีเมล์ คุณจะต้องไปคลิกที่ เพื่อไปหน้ากล่องจดหมายเสียก่อน
จากนั้นคลิก ตามด้วย ดูจากหน้าเว็บไซต์จะเป็นดังนี้
จะปรากฏหน้าเว็บไซต์เป็นแบบนี้ทำการกรอกข้อมูลในจดหมายจากนั้นคลิกปุ่ม จดหมายก็จะถูกส่งไปยังผู้รับ (ในตัวอย่างคือจะส่งไปให้ pranitee@hotmail.com) ระบบจะทำการยืนยันการส่งจดหมาย ดังที่เห็นจากรูปแนะนำว่าคุณควรจะบันทึกอีเมล์ เพื่อจะได้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร โดยคลิกเมาส์ในช่องว่างให้เกิดเครื่องหมายถูก ในส่วนแรกจะเก็บไว้ในอีเมล์ ส่วนที่ 2 จะใช้ติดต่อทาง MSN Messenger (สนทนาออนไลน์ ซึ่งจะกล่าวต่อไปในตอนที่ 3) จากนั้นกดปุ่มเพิ่มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของอีเมล์เพื่อให้ทราบว่าเป็นอีเมล์ของใคร เสร็จแล้วกดปุ่ม ตกลง เมื่อบันทึกอีเมล์แล้ว ต่อไปก็จะติดต่อคนนี้ได้ง่ายขึ้น เพราะอีเมล์ของเขาจะมาอยู่ใน รายชื่อที่ติดต่อที่กำหนดเอง เพียงแค่คลิกที่ชื่อสกุลของผู้ที่จะติดต่อเท่านั้น อีเมล์ของเขาก็จะมาอยู่ในช่อง ถึง: ให้ทันที โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอง
6. การตอบกลับ (Reply หรือ Re)
เมื่อมีผู้ส่งจดหมายมาให้คุณ แล้วคุณจะต้องตอบกลับ คุณควรจะตอบกลับด้วยการใช้ปุ่ม ตอบกลับ เพราะระบบจะยกเนื้อหาในจดหมายของผู้ส่ง ใส่ไปในจดหมายตอบกลับด้วย เป็นการเตือนว่าคุณตอ