ภาวะโลกร้อน

posted on 30 May 2008 08:20 by supranee-ssp

โลกร้อนทำคนไทยป่วยโรคติดต่อเพิ่ม   

 อาจารย์ ม.มหิดล เผยภาวะโลกร้อนส่งผลสุขภาพคนไทยปี 51 เผชิญโรคติดต่อแพร่ระบาดหนักกว่าเดิม ทั้งไข้เลือดออก มาลาเรีย อหิวาตกโรค ชี้เด็ก-ผู้สูงอายุกระทบหนัก คลื่นความร้อนทำสูญเสียน้ำ-พลังงานมากกว่าปกติ     

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :             รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2551 เรื่อง โลกร้อน : ภัยคุกคามจากน้ำมือมนุษย์เพื่อนำเสนอผลกระทบอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกขยับสูงขึ้น 0.7 องศาเซลเซียส ในช่วง 150 ปี ที่ผ่านมา โดยพบว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้เกิดโรคติดต่อแพร่ระบาดหนักกว่าเดิม ตัวการสำคัญตัวหนึ่งก็คือ ยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคระบาดร้ายแรงหลายชนิด เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย แมลงวันนำโรคอุจจาระร่วงและอหิวาตกโรค และหนูนำโรคฉี่หนูและโรคอื่นๆ อีกหลายชนิด                

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2551 ระบุอีกว่า คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในโลกจะคุกคามสุขภาพของมนุษย์ โดยในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา เกิดคลื่นความร้อนรุนแรงถี่ขึ้น แต่ละครั้งส่งผลต่อชีวิตคนนับพันนับหมื่น ทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป ซึ่งเหยื่อสำคัญของการเกิดคลื่นความร้อนแต่ละครั้งคือ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่กำลังเจ็บป่วย เพราะสภาพดังกล่าวทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและพลังงานไปมากกว่าปกติ นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น การเผชิญหน้าภัยพิบัติบ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดลมฟ้าอากาศผิดปกติและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความรุนแรงมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะปรากฏการณ์น้ำท่วม ความแห้งแล้ง การเกิดคลื่นความร้อน พายุ และไฟป่า เป็นต้น                

ทั้งนี้ 10 สถานการณ์เด่นด้านสุขภาพปี 2551 ประกอบด้วยเรื่องหลัก อาทิ การแก้กฎหมายข่มขืนและกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรง : อีกหนึ่งความคืบหน้าของงานยุติธรรมความรุนแรงต่อผู้หญิง, สี่ปีความรุนแรงของไฟใต้...ความถี่ไม่ลด ความโหดร้ายขยายตัว, ถึงเวลาต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาทำแท้งเถื่อนให้ได้ผล, ไข้เลือดออกระบาดหนักจากภาวะโลกร้อน, โอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืนสุขภาพ...ให้ประชาชน, พ.ร.บ.   คอมพิวเตอร์...ปิดกั้นเสรีโลกออนไลน์ ?, อีกเพียง 3 ปี ขยะล้นเมืองไทย และ "เรตติ้งทีวี" ภารกิจของผู้ใหญ่เพื่อผู้ชมตัวน้อย เป็นต้น   

http://www.bangkokbiznews.com/2008/05/28/WW83_8301_news.php?newsid=261505

edit @ 30 May 2008 08:23:06 by supranee-ssp

Comment

Comment:

Tweet

เมื่อป่าไม้โดนทําลายก็ไม่มีเห่ลาต้นไม้ที้คอยเก็บนำ้เมื่อเวลาที่ฝนตกลงมาผลก็คือนำ้ที่ควรจะถูกปลอ่ยลงมาอยา่งช้าๆสู่แม่นำ้ลำธารกลับกลายเป็นนำ้จำนวนมหาศาลที่ไหลมาเกิดความตอ้งการและควบคุมไม่ได้ เราควรชว่ยกันsad smile

#136 By (125.25.225.16|125.25.225.16) on 2015-02-12 13:20

Excellent post ! i enjoyed reading your blog. You make some brilliant points very nice realization. keep it up

#135 By Creative Logos Gallery (110.37.28.132) on 2010-11-05 00:49

555555555555
embarrassed surprised smile

#134 By ล่า (125.27.170.190) on 2010-02-18 17:53

#133 By พำรึสนรว (118.175.246.39) on 2009-11-20 13:33

#132 By (125.26.252.124) on 2008-12-10 19:17

โลกก็ร้อนแล้วมาช่วยกันรักษาพยากรณ์กันอีกจะดีกว่า

#131 By น.ส.วิมาลา 4/9 20 (125.24.241.106) on 2008-06-18 22:17

เราคงต้องลดการใช้พลาติกอย่างจิงจังสักที

#130 By ธัญญารัตน์ 4/9 14 (125.24.241.106) on 2008-06-18 22:00

ปํญหาโลกร้อนนี้ทำให้คนเราอาจขาดแหล่งทำมาหากินได้เนื่องการไม่ทำแบบจิงจังของมนุษย์

#129 By สุภาพร 4/9 15 (125.24.241.106) on 2008-06-18 21:58

โลกร้อนทำให้คนที่ไม่สบายและเด็กกับผู้ใหญ่
ถึงกับเสียชีวิตเลยหรอคะ
ปํญหาเนี่ยถ้าทุกคนร่วมใจกันลดใช้สิ่งที่เกิดภาวะโลกร้อนได้ โลกเราจะกับมาเป็นเหมือนเดิมไหมค่ะ

#128 By กรกมล4/9 13 (125.24.241.106) on 2008-06-18 21:55

ภาวะโลกร้อนรุนแรงจังครับ
ทำไมต้องเกิดแก่ประทศไทยด้วย
ภาวะโลกร้อนเนี่ยรุนแรงมากกว่าที่คิดไว้ซะอีก

#127 By นายสาธิต 4/9 02 (125.24.241.106) on 2008-06-18 21:47

โลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญมากจริงๆ
ไม่น่าเชื่อว่าการเจ็บป่วย ก็มีผลมาจากสภาวะโลกร้อนด้วย
ต่อไป มนุษย์คงต้องหันมาจริงจังกับการใส่ใจสภาพของโลกแล้วจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้น เราคงไม่มีที่ให้อยู่อาศัยอีกต่อไป

#126 By พัขราภา 4/9 * 7 (124.120.208.229) on 2008-06-18 21:45

ภาวะโลกร้อนไม่ได้ทำให้ร่างกายร้อนอย่างเดียว
แต่ทำให้เราถ฿งแก่ชีวิตได้อีกด้วยทำให้
หนูรู้ว่าภาวะโลกร้อนนี้ร้ายแรงกว่าที่คิด

#125 By อัมพิรา 4/9 เลขที่ 9 (125.24.241.106) on 2008-06-18 21:42

ทำให้หนูรู้ว่าภาวะโรคร้อนไม่ได้ทำให้เราร้อนเพียงอย่างเดียวแต่นำโรคต่างๆ มาสู่เด็กและผู้สูงอายุอีกด้วย
และยังทำให้โรคเราร้อนกว่าเดิมเนื่องจากปัญหาเดิมในอดีตแทนที่จะทุเลาลงก็กับเพิ่มมากขึ้น

#124 By ธันยพร4/9 16 (125.24.246.255) on 2008-06-16 20:08

ภาวะโลกร้อนเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ดังนั้นพวกเราควรที่จะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ง่าย เช่น การใช้ของอย่างประหยัด การทานอาหารให้หมด การแยกขยะ การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า เป็นต้น
เพื่ออนาคตของพวกเราที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างสงบสุข

#123 By น.ส.วริศรา มีชัย 4/9 No.18 (125.24.235.135) on 2008-06-15 14:32

ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาของทุกคน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจะทำให้เราหันมาสนใจและร่วมมือกันแก้ปัญหาโลกร้อน เพียงช่วยกันคนละนิด อาจทำให้ภัยธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเบาลงได้
confused smile confused smile confused smile confused smile

#122 By เชิญตะวัน จูประเสริฐ 4/9 เลขที่ 5 (124.120.109.254) on 2008-06-12 20:41

อ่านแล้วรู้เลยคะว่าภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมและก็เกิดรุนแรงขึ้นทุกวัน เมื่อเราเป็นคนทำให้โลกร้อน เราก็ควรจะช่วยกันลดใช้ของที่ไม่จำเป็นนะคะ

#121 By วิชาญาดา 4/9 เลขที่ 12 (124.121.209.145) on 2008-06-12 19:40

ทำให้เราได้รู้ว่าภาวะโลกร้อนนั้นทำให้มีผลกระทบต่อตัวเราเองอีกด้วย

#120 By ธีรดา 4/10 เลขที่ 34 (119.42.65.61) on 2008-06-12 13:17

เป็นเรื่องที่น่าสนใจในตอนนี้ที่โลกในตอนนี้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นเนื่องจากมนุษย์จริงๆ และหนูคิดว่ามันคงมีผลกระทบในภายหลังแต่มันเกิดแล้วในตอนนี้ และหนูอยากให้ทุกๆคนช่วยกันลดสภาวะโลกร้อนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้ความรู้

#119 By กมลชนก 4/9 เลขที่ 10 (119.42.65.61) on 2008-06-12 12:55

ภาวะโลกร้อน จะคุกคามสุขภาพของมนุษย์ โดยที่มนุษย์จะสูญเสียน้ำ และพลังงามเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ เราก้อควรดื่มน้ำให้มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อนทดแทนน้ำที่สูญเสียไป ภาวะโลกร้อนมีผลเสียต่อหลายๆด้าน เราก้อควรช่วยลดโลกร้อนให้มากที่สุดที่เราทำได้...ถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้ ต่อไปโลกอาจจะเลวร้ายมากกว่าเดิม

#118 By กฤษณา ม.4/10 เลขที่ 23 (124.121.221.147) on 2008-06-11 21:35

ทำให้รู้ว่าภาวะโลกร้อนอยู่ใกล้ตัวเรา เเละมีผลกระทบต่อเราทางอ้อมเรื่อยๆในปัจจบัน บางสถานที่อาจจะทางตรง โดยภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่มาจากการกระทำของมนุษย์ โลกร้อนยังทำให้การขยายพันธืของไวรัสต่างๆดีอีกด้วย ส่งให้เกิดโลกระบาดต่างๆ เราควรตั้งมั่นในการลดภาวะโลกร้อนไม่ใส่เเต่การพูดเเต่ควรกระทำไปด้วย

#117 By วารีรัตน์ M.4/6 No.40 (124.120.210.92) on 2008-06-10 22:08

ภาวะโลกร้อนเกิดจากมนุษย์เป็นคนกระทำ มนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นคนแก้

#116 By วินิช์ยา 4/1 38 (119.42.71.62) on 2008-06-10 07:43

สาเหตูที่ทำให้โลกร้อนนั้นก็มาจากมนุษย์


ก็มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยดับภาวะโลกร้อน

#115 By นัทธมน 4/1 35 (119.42.64.108) on 2008-06-10 07:42

ขอให้ทุดคนหันมาใส่ใจกับโลกร้อนกันทุกคน

#114 By ฐิติมา 4/1 29 (119.42.71.62) on 2008-06-10 07:41

ตอนนี้ประเทศไทยได้ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน


จึงอยากให้ทุกคนมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อน

#113 By รัตติพร 4/1 30 (125.25.252.213) on 2008-06-10 07:41

ควรช่วยกันหันมารณรงค์โลกร้อนconfused smile

#112 By อำไพ 4/1 39 (119.42.71.62) on 2008-06-10 07:35

ผมว่าเราต้องช่วยกันทำนะคับไม่งั้นเราคงจะสุกกันหมดทุกคนอ่ะ

#111 By ปราการ 4/1 4 (119.42.71.62) on 2008-06-10 07:31

โลกร้อนแล้วดูบอลไม่สนุกเลย ไงๆ ก็ช่วยๆกันลดโลกร้อนนะคับembarrassed surprised smile

#110 By ณัฐพงศ์ 4/1 6 (119.42.64.108) on 2008-06-10 07:30

จะลดโลกร้อนต้องทำไม่ใช่เอาแต่พูดเอาแต่คิดนะคับcry

#109 By พงศ์ปณต 4/1 5 (125.25.252.213) on 2008-06-10 07:29

งั้นๆอะ ไนสาระ

#108 By ปราการ 4/1 04 (125.25.252.213) on 2008-06-10 07:22

จากบทความนี้นะคะ ทำให้ได้รู้ถึงโทษของปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะ ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ

#107 By น.ส.รัญชนา ม.4/2 เลขที่ 42 (124.120.112.194) on 2008-06-09 21:25

โลกของเรา เริ่มร้อนขึ้นทุกๆวันsad smile ทำให้คนเริ่มคิดหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง ส่วนใหญ่มักเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องการเห็นแก่ตัว ที่จะทำให้ตนเองสบายหรือทำสิ่งอื่นๆ โดยไม่คิดถึงโลกของเราเเละความเป็นอยู่ของทุกๆคน sad smile

#106 By กนิษฐา ม.4/1 เลขที่ 37 (124.122.154.121) on 2008-06-09 20:06

โลกร้อนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเพียงคนเดียว แต่ขึ้นอยู่กับทุกๆคนว่าจะช่วยให้ทำให้มันร้อนยิ่งขึ้นหรือ ช่วยให้ทุเลาลง

#105 By (124.122.154.121) on 2008-06-09 20:03


หน้าเป็นห่วงอานาคตของโลกเรานะคับ

ผมอ่านแล้วได้รู้เรื่องราวใหม่ๆมากขึ้นคับ

#104 By ศิวกร ชั้นม.4/1 เลขที่ 10 (203.155.225.13) on 2008-06-09 19:23

โลกร้อนเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลเสียมากมาย โรคต่างๆร้ายแรงขึ้น แล้วยังมีภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น ฉะนั้นเราควรช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเท่าที่จะทำได้

#103 By วิมลสิริ 4/2 เลขที่ 27 (124.121.206.216) on 2008-06-09 18:58


โลกมันร้อนจริงๆครับอาจารย์ ร้อนแบบร้อนมากๆร้อนแบบทำให้เราหงุดหงิดได้ ฉะนั้นพวกเราช่วยลดโลกร้อนกันเถอะครับsad smile sad smile sad smile

#102 By ปฐมพงศ์ ชั้นม.4/1 เลขที่ 7 (203.209.127.106) on 2008-06-09 17:21

ภาวะโลกร้อนไม่ได้ทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงโรคติดต่อที่มีการขยายตัวเพราะภาวะโลกร้อนอีกด้วย

#101 By โศภิษฐา 4/6 เลขที่ 26 (58.64.89.16) on 2008-06-09 16:58

ทำให้รู้ว่าตอนนี้สภาวะโลกร้อน ส่งผลอย่างมากกับโลกเรา และทำให้รูตัวว่า เราต้องพยายามช่วยกันทุกคนแล้ว ไม่งั้นโลกเราจะร้อนขึ้น และแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อทุกๆคนอย่างแน่นอนconfused smile

#100 By น.ส.ศุภานุช ทรัพย์รื่นรวย ม.4/2 เลขที่ 28 (124.120.206.242) on 2008-06-08 20:02

ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น หากเราไม่ไป
ทำลายธรรมชาติ เรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น

#99 By จิรภัทร วรรณประเสริฐ ม.4/2 เลขที่ 21 (203.118.113.239) on 2008-06-08 18:31

ภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลต่อทุกคน แต่.........สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนก็คือมนุษย์ซึ่งทำให้สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันแย่ลงมากๆๆๆๆๆ จนน่าวิตกconfused smile เพราะฉะนั้นเราควรร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อที่โลกของเราจะได้อยู่นานๆ

#98 By โยษิตา เขียวคำปัน ม.4/1 เลขที่ 24 (124.120.199.213) on 2008-06-08 17:37

จากเรื่องเราอ่านทำรู้ว่าภาวะดลกร้อนทำให้โรคที่ไม่เคยระบาดมาก่อนหรือมีการระบาดแต่ไม่ร้ายแรงกลับมีหรือว่าระบาดหนักกว่าเดิม และภัยพิบัติที่เกิดน้อยครั้งแต่กลับเกิดมากขึ้นซิ่งทำคนเสยชีวิตจากภัยพิบัติมากขึ้นตามมาอีกembarrassed embarrassed

#97 By ใช้ 4/6 เลขที่ 2 งับ (124.120.245.186) on 2008-06-06 19:47

#96 By (124.120.245.186) on 2008-06-06 19:38

จากการศึกษาเรื่องภาวะโรคร้อน
ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น
คนที่ได้รับผลกระนั้นมีมากมาย
บางคนก็อาจต้องเสียชีวิตจากโรคที่มากับภาวะนี้
เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย แมลงวันนำโรคอุจจาระร่วงและอหิวาตกโรค และหนูนำโรคฉี่หนูและโรคอื่นๆ อีกหลายชนิด

++++ดังนั้นเราทุกคนจึงควรช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนนี้+++

#95 By นส.รัตนาพร 4/6 เลขที่ 35 (119.42.65.83) on 2008-06-06 12:09

#94 By นส (119.42.65.83) on 2008-06-06 12:04

สภาวะโลกร้อน sad smilesad smile sad smile
โลกของเราร้อนขึ้นทุกวันทุกวัน
ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนบนโลก
คงไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงมันได้
ฉะนั้นเราควรที่จะร่วมมือร่วมใจกันลดปัญหานี้
สิ่งที่เราช่วยโลกได้นั้นมีมากมาย เช่น
ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาปริมาณขยะที่ย่อยสลายยาก
ขี่จักรยานหรือเดินแทนการใช้รถยนต์ เป็นการลดปัญหามลพิษ
และอื่นๆอีกมากมาย

#93 By น.ส. เกศเกล้า 4/6 เลขที่ 27 (119.42.70.227) on 2008-06-06 11:47

ภาวะโลกร้อนเกิดจากฝีมือของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ภัยที่มากับโลกร้อนจะมีมาก ทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวหงุดหงิดง่ายเมื่อเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เราสามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยการปลูกต้นไม้ การประหยัดพลังงานต่างๆในชีวิตประจำวันsad smile

#92 By ตรีรัตน์ ม.4/6 เลขที่ 19 (119.42.70.227) on 2008-06-06 11:42

ทำไมจตุรพลห้อง4/6พิมพ์ผิดเยอะจัง

#91 By ปิง (119.42.65.83) on 2008-06-06 11:38

การที่ผมได้มาอ่านนี้ทำให้ผมได้รู้จักสาเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อนได้ และทำให้ผมอย่ากจะช้วยลดปันหาภาวะโลกร้อนbig smile และทำให้คนในโลกมีภัยจากการกระทำของตัวเอง

#90 By ภควัต 4/6 14 (119.42.70.227) on 2008-06-06 11:36

จากที่หนูอ่าน ทำให้ทราบได้ว่า

ภาวะโลกร้อนนั้น เป็นเรื่องไกล้ตัวสำหรับเรามาก ไม่ใช่ปัญาหาขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น เป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องร่วมแก้ไข ดูเหมือนว่าปัญหาโรคร้อน จะไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ เพราะคลื่นความร้อนที่มีมากเกินไป สามารถทำลายมนุษย์ได้ และอุณหภูมิที่ร้อนเกินไป สามารถทำให้โรคระบาด เจริญเติบโตได้ดี

ถ้าเราอยากให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ต่อไป

เราต้องรักษ์โลกของเราค่ะdouble wink

#89 By ชนกพร 4/6 เลขที่23 (119.42.70.227) on 2008-06-06 11:36

จากที่หนูอ่านทำให้ทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน
และจะได้หาทางรับมือของปัญหาที่จะตามมาจากภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นและปรับการใช้วิถีในชีวิตเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน

#88 By กรกมล ม.4/6เลขที่22 (119.42.70.227) on 2008-06-06 11:35

ได้ความรุ้มากมาย เเละตอนนี้ประเทศเเละโลกกำลังจะยำเเย่ลงไปทุกที

#87 By อุไรรักษ์ 4/6เลขที่38 (119.42.70.227) on 2008-06-06 11:35